Què és?

Aquest recurs que us presentem pretén oferir una sèrie d’orientacions, estratègies i recursos per poder construir una adaptació no presencial de la vostra activitat.

En cap cas és una guia pas a pas sobre com fer-ho, ni un conjunt de solucions úniques. Tampoc és una llista d’eines classificades per substituir la presencialitat.

Què és, doncs?

Lluny d’aquesta intenció instrumental que sovint impregna aquestes adaptacions, el que oferim aquí és un recull de coneixements, orientacions i experiències perquè pugueu dissenyar i desenvolupar aquesta adaptació de la manera més coherent i efectiva possible en funció dels vostres contextos i col·lectius, tenint en compte els principals elements i factors que entren joc.

Un dels objectius és que aquesta adaptació que dueu a terme us aporti l’oportunitat de fer les coses d’una manera diferent, i que aquesta nova manera sigui capaç d’aportar més valor a la vostra activitat, i poder-la millorar, almenys, en part.

Com pensar un disseny que s’adapti a tot això de la manera més efectiva possible, especialment si es compta amb pocs recursos o aquests són molt limitats, i que, a més, pugui esdevenir una oportunitat de millora? No hi ha receptes úniques ni alquímies per fer-ho, sinó que es poden construir propostes diferents en funció de cada entitat, atenint-nos al context i a les necessitats de cadascú, i tenint en compte algunes pautes i estratègies que us exposem en aquest Toolkit i que esperem que us puguin ser d’utilitat en aquest repte.